Ένα χέρι εισβάλλει κυρολεκτικά στον κόσμο των παιδιών των χωρών του αναπτυσσόμενου κόσμου και τους αφαιρεί βίαια όλα όσα το ίδιο τους είχε προσφέρει, συμβολίζοντας με αυτόν τον τρόπο τι συμβαίνει όταν ένας ανάδοχος γονιός διακόπτει τη συνδρομή του στην ActionAid.