Αν θέλεις το ελαιόλαδο που παράγεις να είναι πρώτο, τότε πρέπει να φροντίζεις να βρίσκεσαι πάντα πρώτος, σε όλες τις φάσεις τις παραγωγής του, ώστε να διασφαλίζεις πριν από οποιονδήποτε άλλο ότι θα επιλέξεις τον καλύτερο καρπό, που θα σου δώσει το ελαιόλαδο της καλύτερης δυνατής ποιότητας.