Χωρίς εκπαίδευση ένα παιδί δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα βασικά για την επιβίωσή του. Ένα μολύβι που τρώμε όταν σκεφτόμαστε συμβολίζει ιδανικά αυτή την άρρηκτη σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την ικανότητα να εξασφαλίζει κάποιος την τροφή του.