Όλες οι αξίες της Αmita σε ένα τηλεοπτικό. Με συμβολικές εικόνες και μικρές ιστορίες, η ταινία αυτή έρχεται να υπενθυμίσει και να τονίσει τους λόγους που ο χυμός αυτός είναι τόσο αγαπημένος: ελληνικότητα, καινοτομία, εμπιστοσύνη, ανταπόκριση σε κάθε επιθυμία του καταναλωτή.