Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι ανατρέπει με κωμικό τρόπο φαινομενικά συνηθισμένες διαφημίσεις γιαουρτιού, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τον απλό και αληθινό χαρακτήρα του γιαουρτιού ΔΩΔΩΝΗ.

POOL

FAMILY

BED